Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door J.Janse
Home. Over Ons. Kegelclubs. Biljartclubs. Fotogalerei. Contact.


De vereniging.


Het doel van de vereniging is:


A. Het mogelijk maken van de beoefening en bevordering van het kegelen en biljarten.


B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste

    zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Zij tracht dit doel te bereiken door:


A. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten.

B. Het organiseren van club wedstrijden.

C. Het opzetten en in stand houden van de benodigde accommodatie.

D. Andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.


De organisatie.


 De vereniging heeft een verenigings bestuur bestaande uit zes leden.


  Een voorzitter.

  Een vice-voorzitter.

  Een secretaris.

  Een penningmeester.

  Twee toegevoegde leden.


  Het bestuur is verantwoordelijk voor de overkoepelende gang van zaken , zoals beheer

  Accommodatie, financiële  zaken en onderhoud.


  De onderliggende organisatie bestaat uit de Kegel en Biljart clubs die een eigen

  Bestuur hebben dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen hun eigen club.

  zij dragen aan de vereniging de verschuldigde contributie en bar gelden af.

Over ons: